fbpx

O wodzie

Według Wikipedii

Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

 

Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej na Ziemi wody jest „słona” (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla.

 

Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej, jak i przemysłowej.

 

Wikipedia podaje również dwa znaczenia wody

Znaczenie Biologiczne

Woda jest powszechnym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego, np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów. Reguluje temperaturę. Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii.

Woda stanowi średnio:

0 %
masy dorosłego człowieka
0 %
liści, owoców
0 %
w przypadku noworodka
0 %
kości
0 %
limfy
0 %
szkliwa zębów, tkanki tłuszczowej
0 %
osocza krwi

W roku 2008 na świecie ok. 1,1 mld ludzi nie miało bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby wynikające z niedostatku czystej wody powodują śmierć wielu tysięcy ludzi, głównie dzieci.

Znaczenie kulturowe

W przednaukowej filozofii przyrody woda była jedną z podstaw rzeczywistości materialnej. Tales z Miletu widział w niej Arché: podstawową zasadę. Dla Empedoklesa i Arystotelesa woda była jednym z czterech klasycznych żywiołów, które przez wzajemne połączenia tworzyły rzeczywistość. Była też jednym z pięciu żywiołów w tradycji chińskiej i japońskiej.

 

Symbolizuje życie, płodność i oczyszczenie (choć bywa także ukazywana jako siła zła, zwłaszcza w przeciwstawieniu wody czystej i brudnej). Woda jest częstym elementem mitów kosmogonicznych. Bywa też uważana za medium ułatwiające przejście z jednego świata do drugiego (w mitologii greckiej Charon przewoził łodzią duszę zmarłego do Hadesu, gdzie pijąc wodę ze źródła Lete zapominała o minionej egzystencji). W wielu religiach zanurzenie w wodzie symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie (por. chrzest).

Od 1992 r. 22 marca obchodzony jest

Światowy Dzień Wody

WATERS i WODA PIERWOTNA

Według założycieli Waters Co woda jest zbyt magicznym zjawiskiem aby na bazie wzoru sumarycznego H2O wyjaśnić dlaczego potrafi utrzymywać życie.

 

Według Biblii „…na początku kochający duch Stwórcy panował nad wodą„ sugeruje ona również że woda miłości, nad którą panował święty kochający duch Stwórcy stała się rodzicem natury oraz ścieżką życia.

Dlaczego właśnie woda stała się życiodajnym dziełem?

Dlaczego przychodząc na ten Świat akurat dorastamy w wodzie?

Dlaczego ….. ?

Można by w nieskończoność zadawać to proste pytanie lecz naszym celem jest przedstawienie jak największej ilości informacji by każdy z Was sam doszedł do wniosków.

Czy woda to tylko „H2O” czy aż H2O!